Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
НОВИ ТРИ ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.278 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
23.10.2020


🆕 Нови три проекта са одобрени по процедура №BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 🇧🇬 🇪🇺
📌 Проектът на Община Долна Митрополия предвижда изграждане на детски площадки 👶 👶 в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен и е на обща стойност 130 050.28 лв.Площадките ще бъдат разположени на подходящи за целта терени в четирите населени места и ще бъдат оборудвани с подходящи уреди и съоръжения за игра и отдих 🎠, с пейки и кошчета за отпадъци.
📌 С безвъзмездна финансова помощ в размер на 161 686.32 лв. Община Долни Дъбник ще изгради спортна площадка 🏀 в градския парк на общинския център. Площадката е предназначена за игра на мини футбол 🥅, хандбал, баскетбол и волейбол. Тя ще бъде осветена и оградена, ще се монтират пейки за посетителите, кошчета за отпадъци.
📌 Третият одобрен проект предвижда реконструкция и рехабилитация на площад ⛲ и прилежащите му улици в село Садовец. С безвъзмездни финансови средства в размер на 110 269.60 лв. ще се обнови неформалния втори център на селото, като участъкът ще се асфалтира, ще се изградят нови тротоари, ще се оформят нови зелени площи и ще се монтират пейки и кошчета за отпадъци.
Предстои подписване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 🖋️📑 за реализиране на одобрените проектни предложения.