Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция в град Долни Дъбник
05.10.2021


П О К А Н А

 

 

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група и изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 
Тя ще се проведе на 28.10.2021 г. от 10:00 часа в гр. Долни Дъбник в сградата на Народно читалище „Илия Бешков - 1898“.
 
Конференцията се изпълнява с цел запознаване на местната общественост с дейността на Местната инициативна група, с постигнатите резултати през 2021 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времева рамка за следващата година.
 
Конференцията ще се проведе при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.
 
 

 
Очакваме Ви!
Екипът на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“