Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в Годишна конференция на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2018 г.
10.12.2018
 
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на Годишна конференция за отчет на дейностите и запознаване с плана за 2019 г.
 
  • Конференцията ще се проведе в гр. Долна Митрополия: дата: 20.12.2018 г., час: 11:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 39.
 
Годишната конференция се изпълнява от МИГ с цел представяне на дейностите на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, постигнатите резултати през 2018 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.
 
 
 
С уважение,
 
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“