Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
В края на ноември се проведоха деветата и десетата информационна среща за 2018 г.
01.12.2018

На 29-ти и 30-ти ноември в Долни Дъбник и Долна Митрополия се проведоха последните две от общо планираните за годината десет информационни срещи. На тях освен историята на програма „Лидер”, етапите от прилагането й в България, цели, мерки и резултати от ПРСР 2007-2013 г., същността, основните цели и принципи на подхода” Водено от Общностите Местно Развитие 2014-2020 г.”, структура, органи на управление и екипа на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, подробно бе представена Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на МИГ-а, включително данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ, процеса и участието на заинтересованите страни за подготовката на документа, описание на мерките, финансов план и план за действие, индикатори за мониторинг и оценка, както и дейностите и резултатите на МИГ до момента, и индикативният график за 2019 година.

В периода от септември до края на ноември екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира общо десет информационни срещи – по пет в двете общини, на които присъстваха общо 164 участници. Информационната кампания за популяризирането на Стратегията за водено от общностите местно развитие продължава и през 2019-та година, когато са планирани общо дванадесет информационни срещи.