Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в информационни срещи през месец март 2019 г.
12.03.2019

Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно както следва:

  •  В с. Байкал, община Долна Митрополия: дата: 20.03.2019 г., час: 11:00 часа, място: „Общински център за извънучебни дейности“ на община Долна Митрополия на адрес: с. Байкал, ул. „Георги Димитров” № 1.
  • В с. Петърница, община Долни Дъбник: дата: 21.03.2019 г., час: 11:00 часа, място: Пенсионерски клуб на адрес: " Георги Димитров " № 1.

 

 Срещите се изпълняват от МИГ с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г.

 

  

С уважение,

 

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“