Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Регионална работна среща на представители на МИГ се проведе в Троян
14.03.2019
На 14-ти март 2019 година в Информационно-културен център в град Троян (създаден по мярка 7.5. от Стратегията на МИГ Троян-Априлци в предишният програмен период) се проведе работна среща, интервю и дискусии с лицата заети с подхода ВОМР представители на МИГ в срока на прилагане на ПРСР за периода 2014-2020 г.– ръководители и ключови експерти от Местните инициативни групи от северозападният регион.

Срещата бе организирана във връзка с изпълнението на договор № РД-51-16/21.01.2019 г. с предмет: „Провеждане на обучения за заетите с прилагането на подхода ВОМР и представители на УО на ПРСР и ДФЗ – РА и МИГ“. В нея участваха домакините от МИГ Троян-Априлци-Угърчин и представители на МИГ Белене - Никопол и МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник.