Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за празник "Дни на отворените врати на МИГ"
22.05.2019Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на "Ден на отворените врати на МИГ" - публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник на следните места и дати:

 

В гр. Долна Митрополия: дата: 05.06.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” №2, вх. А, площада пред Община Долна Митрополия и Заседателната зала на Община Долна Митрополия на адрес гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 39;

 

В гр. Долни Дъбник: дата: 06.06.2019 г.,  час: 10:00 часа, място: Площада пред община Долни Дъбник и Заседателната зала  на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" №59.

 

Целите на събитията са да се популяризира Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, изпълнявана съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ № РД 50-26/05.04.2018 г., да се повиши интереса на населението и информираността за дейностите на Местната инициативна група.

 

 

 

С уважение,

 

Екипа на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“