Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в обучение на местни лидери на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” през месец май 2019 г.
05.05.2019


Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, на тема: „Възможности за финансиране на проекти по ПРСР 2014 – 2020 и мерки, съответстващи на целите, финансирани от ЕЗФРСР“ на следните места и дати:

 

  1. В гр. Долна Митрополия: дата: 22-23.05.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долна Митрополия на адрес гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 39;

 

Обученията се изпълняват от МИГ с цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите от ПРСР.

 

 

 

С уважение,

 

Екипа на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“