Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Подписано е допълнително споразумение РД50-26/17.07.2019 г. към Стратегията на МИГ
17.07.2019


На 17.07.2019 г. Председателят на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – г-н Валентин Цеков подписа Допълнително споразумение № РД50-26/17.07.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-26/05.04.2018 г. с Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г.

 

Основание за сключване на допълнителното споразумение е промяна в раздел 5 „Описание на мерките" от одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, в" Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно", в част ПРСР (ЕЗФРСР), в мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия", в подмярка 6.4.1. ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности".

 

С пълния текст на Допълнително споразумение № РД50-26/17.07.2019 г. може да се запознаете тук>>