Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Нормативни актове
Устав на МИГ Долна Митрополия и Долни Дъбник - актуален към 20.06.2018 г.

Устав на МИГ Долна Митрополия и Долни Дъбник – изтеглете от ТУК

Правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност - изтеглете ТУК

Вътрешни правила за работна заплата

Вътрешни правила за избор на външни оценители

Правилник за вътрешния трудов ред