Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
27.07.2020
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл....

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК
22.07.2020
На 22.07.2020 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долни Дъбник...

Покана за участие в обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР по процедура BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура
21.07.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка,...

Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
15.07.2020

ЕКИПЪТ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ПЕРИОДА 25 ЮНИ – 1 ЮЛИ
08.07.2020
В периода 25 юни – 1 юли 2020 година екипът на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе четиринадесет информационни срещи...