Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
18.07.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
18.07.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл....

Подписано е допълнително споразумение РД50-26/17.07.2019 г. към Стратегията на МИГ
17.07.2019

Покана за участие в обучения на територията на МИГ през юли 2019 г.
11.07.2019
П О К А Н А   Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за...

Покана за участие в информационни срещи на територията на МИГ през юли 2019 г.
10.07.2019
  П О К А Н А за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец юли 2019 г. Във...