Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
25.09.2019
Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. На 24 септември...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 25.09.2019 г.
13.09.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл....

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 10.09.2019 г.
10.09.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 18.09.2019 г.
10.09.2019

Покана за участие в обучение на екипа и членове на Общото събрание на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец септември 2019 г.
09.09.2019
„Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани членовете на Общото събрание и екипа на МИГ на следното обучение:   Обучение на екипа и членове на...