Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
21.05.2020
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл....

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.310 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”
07.05.2020
На 24.04.2020 г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.304 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”
07.05.2020
На 24.04.2020 г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции...

ВИРТУАЛНА БОРСА В ПОМОЩ НА МЕСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК
10.04.2020

ОТМЕНЯ СЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2020 Г.
23.03.2020
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“   Уведомяваме...