Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ПОДПИСАН Е ТРЕТИ ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
19.11.2021
Завършваме работната седмица по същия начин, по който я започнахме – с хубавата новина за още един проект, финансиран чрез Стратегията за Водено от общностите...

ПОДПИСАН Е АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.02 „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
16.11.2021
Скъпи приятели, радостни сме да ви съобщим, че със заповед №0 3-РД/3056 от 24.09.2021 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена...

ПОДПИСАН Е ВТОРИ ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
10.11.2021
Днес председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и управителят на „МАРИЯ 777“ ЕООД“ – Мария...

СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ подписа допълнително споразумение № РД 50-26/26.10.2021 г. за осигуряване на допълнително финансиране по подхода ВОМР
03.11.2021
На 26 октомври 2021 година председателят на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ г-н Петър Петров подписа допълнително споразумение...

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ОЩЕ ЕДИН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
01.11.2021
На 29.10.2021 г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и кметът на Община Долна Митрополия...