Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник Ви желае весели празници!
23.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПЛАНА ЗА 2020 Г.
23.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
23.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
23.12.2019

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
18.12.2019
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”   ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока...