Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
Дни на отворените врати на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
07.06.2019
На 5-ти и 6-ти юни 2019 година в Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха "Дни на отворените врати на МИГ". В празничната програма взеха...

Информационни срещи през месец май 2019
30.05.2019
На 28-ми и 29-ти май в Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха информационни срещи, организирани от Местната инициативна група.  На тези срещи бяха представени...

Обучение на местни лидери на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”
24.05.2019
На 22 и 23 май в Заседателната зала на Община Долна Митрополия бе организирано и проведено двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени...

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
22.05.2019
Сдружение "Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването...

Покана за празник "Дни на отворените врати на МИГ"
22.05.2019
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на "Ден на отворените врати на МИГ"...