Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
Покана за участие в Годишна конференция на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2018 г.
03.12.2018

Покана за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2018 г.
03.12.2018

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР
16.11.2018

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе обучение на екипа и членовете на колективният върховен орган на сдружението
06.11.2018

Проведоха се две обучения на местни лидери в Долна Митрополия и Долни Дъбник
29.10.2018