Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” през месец май 2019 г.
10.05.2019
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно...

Обява за конкурс за допълване на списъка с външни експерти - оценители
30.04.2019
Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-26/05.04.2018 г. на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни...

В края на месец март в Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"
29.03.2019
На 28 и 29 март в град Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие". Срещата бе открита с...

В края на март 2019 г. се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
28.03.2019
На 26-ти и 27-ми март 2019 г. в Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти...

През месец март 2019 г. продължи информационната кампания за популяризиране на СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник
21.03.2019
На двадесети и двадесет и първи март 2019 г. екипът на „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ организира и проведе информационни срещи в...