Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
Покана за участие в Годишна конференция на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

Покана за участие в обучение на местни лидери на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

Покана за участие в информационни срещи: пресконференции със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
14.11.2019
  На 13.11.2019 г. Председателят на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – г-н Валентин Цеков подписа Допълнително споразумение № РД50-26/13.11.2019 г. към Споразумение за...