Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Галерия
Актуално
ПОДПИСАН Е АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
20.09.2021
Стартираме седмицата с поредната хубава новина. Със заповед №03-РД/1659 от 07.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ
15.09.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани бенефициенти на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия –...

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
13.09.2021
Скъпи приятели, щастливи сме да ви съобщим, че със заповед №03-РД/2244 от 21.07.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна...

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ НА ТЕМА: „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВОМР ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА В ОБЩНОСТТА"
13.09.2021
Скъпи приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник, и тази година провеждаме проучване и анализ на територията на МИГ на тема:...

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПОДХОДА ВОМР
10.09.2021
Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник участва в двудневна работна среща с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони...