Галерия

Актуално


01.07.2022
На 27 май 2022 година отборът на Пробега на мира пое по поречието на река Дунав, която свързва 10 държави - Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова, Украйна и се влива в Черно море. Маршрутът на Пробега на мира ще премине през нашата страна в периода 02 - 11 юли и на 05 юли (вторник) щафетата ще посети общинските центрове на територията...

15.06.2022
Приключи обявеният от Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник конкурс за художествена фотография на тема „В моето стопанство“. Отличените фотографии са на земеделските стопани Галина Мирчева от село Петърница, Емил Пътов от град Тръстеник и Тодор Рачев от село Горна Митрополия. Трите фотографии ще използваме за календара на МИГ за 2023 година. Авторите на всяка от наградените фотографии нека очаква информационни материали на Местната инициативна...

15.06.2022
ПОКАНА за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник   Екипът на Сдружение с нестопанска цел "МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник" кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода. Информационните срещи ще се проведат в следните населени места в обхвата на...

15.06.2022
Първият подписан с квалификациран електронен подпис административен договор за финансиране чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник договор е факт. Това е проектът на Народно читалище „Илия Бешков – 1898“ от град Долни Дъбник, община Долни Дъбник „Спортните  танци – иновативен подход за спорт, танци, изкуство, творческа изява и физическа култура сред младежката общност на територията...