Галерия

Актуално


30.12.2022
Последният ден от празника на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник. Благодарим на местните производители и занаятчии, които представиха своята продукция на празничния базар в град Тръстеник. Благодарим на жените от Народно читалище "Саморазвитие - 1887" - село Крушовене, за вкусните традиционни ястия от влашката кухня. Благодарим на всички партньори и приятели на МИГ, които ни подкрепиха в организацията на събитието. Весело посрещане...

30.12.2022
В последния работен ден на 2022 година сме щастливи да споделим, че приключи изпълнението на проект на Община Долни Дъбник „Изграждане на спортна площадка в село Крушовица“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие...

23.12.2022
Благодарим на невероятните таланти от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков" - град Плевен, които добавиха много настроение в Празника на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник "Пазителите на традиции". Специални благодарности и на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - град Долна Митрополия.

23.12.2022
Празник на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник на 22 декември с творческа работилница "Кравайчета и обредни хлябове" в Народно читалище "Развитие 1907" с най-гостоприемните малки и големи домакини на село Крушовица