Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Стратегия за ВОМР


Наименование Брой тегления
СВОМР МИГ ДМ - ДД Изменена с допълнително споразумение от 22.05.2023 г..pdf 90 Изтегли документ с име "СВОМР МИГ ДМ - ДД Изменена с допълнително споразумение от 22.05.2023 г..pdf"
SVOMR izmenena s dopylnitelno sporazumenie 11.03.2022 g..pdf 924 Изтегли документ с име "SVOMR izmenena s dopylnitelno sporazumenie 11.03.2022 g..pdf"
  1. Стратегия за ВОМР - Текуща страница