Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Подготвителен проект по подмярка 19.3

Дата на публикуване: 28.07.2021 10:30
25.02.2022 г.

Началото на успешно сътрудничество между  Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник и Местна инициативна група Тиренико Маре, Монти е Борджи (Tirrenico Mare, Monti e Borghi)

В периода 20-24 февруари, представители на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник посетихме нашите колеги от МИГ Тиренико Маре, Монти е Борджи (Tirrenico Mare, Monti e Borghi). Местната инициативна група е със седалище град Барчелона-Поцо ди Гото (Barcellona-Pozzo Di Gotto), разположен в област Месина, Сицилия, Италия (Messina, Sicilia, Italy), а офисът е разположен в град Фурнари (Furnari).
Посещението е във връзка с изпълнение на проект „Подготвителен транснационален проект на тема: "Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ "Долна Митрополия - Долни Дъбник", финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Групата беше водена от Председателя на Управителния съвет на Местната инициативна група – г-н Петър Петров и включваше членове на екипа на МИГ и членове на Общото събрание – двете общински администрации, местни земеделски производители, читалища, туристически бизнес.
Огромна чест беше за нас, че част от групата беше Почетният консул на Италия в България – г-н Джузепе ди Франческо.
Домакините ни посрещнаха изключително сърдечно. Бяхме приети от Кмета и от Председателя на Общинския съвет на град Таормина (Taormina), от Кмета на град Новара ди Сицилия (Novara di Sicilia), който е и председател на Управителния съвет на МИГ и от Кмета, Заместник-кмета и общински съветници на град Барчелона-Поцо ди Гото (Barcellona-Pozzo Di Gotto).
Г-н Петър Петров и г-н Джироламо Бертолами подписаха двустранно споразумение за транснационално сътрудничество и обсъдиха възможностите за нови проекти, срещи, контакти и развитие на отношенията между нашите общински администрации, бизнеса и неправителствения сектор.
Изпълнителният директор на МИГ Тиренико Маре, Монти е Борджи – г-н Роберто Сауерборн и неговите колеги бяха подготвили изключително интересна програма. Посетихме местна мандра, транжорна, воденица, винарни, разсадник за декоративна растителност, архитектурни и исторически забележителности. Проведохме интересни срещи и създадохме нови запознанства, които ще бъдат полезни и за двете Местни инициативни групи и местните общности.

21.02.2022 г.

ПОКАНА
 
за участие в информационна конференция по проект 
„Подготвителен транснационален проект на тема: Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“,
Административен договор № РД50-88/28.07.2021 г.
 
 
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички заинтересовани лица, представители на местните общности, Управителния съвет и Общото събрание на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ на информационна конференция, свързана с представяне на изпълнението на проект „Подготвителен транснационален проект на тема: Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на  марка за местни продукти от територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансиран по процедура № BG06RDNP001-19.354 Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Информационната конференция ще се проведе на 10.03.2022 г. от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Долна Митрополия, на адрес: ул. „Св.св.Кирил и Методий“ № 39, гр. Долна Митрополия.
 
Конферецията се изпълнява с цел да се представят резултатите от проучванията, резултатите от изпълнението на Проекта, партньорът от чужбина за бъдещия транснационален проект за сътрудничество.
 
Конференцията ще бъде проведена при спазване на всички противоепидемични мерки действащи към датата на провеждането й.
 


С уважение,
 
ЕЛИЦА ДЯКОВА
Координатор проект
СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“            


16.02.2022 г.

Проучване и анализ на територията: Възможности за създаване на обща марка и съвместен маркетинг на земеделските продукти на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник

Проучване и анализ на територията:
Анализ на местната идентичност и култура на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник и проучване на възможностите за прилагане на добри европейски практики за запазването им20.10.2021 г.


Скъпи приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник,

Във връзка с „Подготвителен транснационален проект на тема: "Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез  проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ "Долна Митрополия - Долни Дъбник”, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-88/28.07.2021 г. и договор за услуга № 26/01.09.2021 г., сключен с “ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТИ” ООД, ще бъдат изпълнени следните дейности:
-  „Извършване на проучване и анализ на територията - възможностите за създаване на обща марка и съвместен маркетинг на земеделските продукти на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник“;
- „Извършване на проучване и анализ на територията - анализиране на местната идентичност и култура на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник и проучване на възможностите за прилагане на добри европейски практики за запазването им“.
В процеса на проучването особено важно е участието на всеки един гражданин от територията на МИГ. Вашето мнение можете да изразите чрез попълване на настоящата анкета, която можете да намерите на следния линк:
Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е ценно.


28.07.2021 г.

Подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

За повече информация натиснете тук.


 


Наименование Брой тегления
Analiz Vyzmojnosti za syzdavane na obshta marka i syvmesten marketing.pdf 199 Изтегли документ с име "Analiz Vyzmojnosti za syzdavane na obshta marka i syvmesten marketing.pdf"
Analiz na mestnata identichnost i kultura.pdf 192 Изтегли документ с име "Analiz na mestnata identichnost i kultura.pdf"