Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Покани за прием на проекти

Дата на публикуване: 22.07.2019 00:00

 

01.08.2022 г. - ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.304 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Период за прием:

Втори прием

Начален срок: 01.08.2022 г.

Краен срок : 27.09.2022 г. – 17:00 ч.Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“


Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 14.06.2021 година

Краен срок: 02.08.2021 година, 17:00 часа


Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ - Втори прием


Период за прием:

Втори прием

Начален срок: 10.05.2021 година

Краен срок: 14.06.2021 година, 17:00 часа;


Обява за удължаване на срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 02.11.2020 година

Краен срок: 29.01.2021 година, 17:00 часа;

 


Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – Втори прием

Период за прием:

Втори прием

Начален срок: 16.11.2020 година

Краен срок: 18.12.2020 година, 17:00 часа;

 Обява за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на миг чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“


Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 02.11.2020 година

Краен срок: 16.12.2020 година, 17:00 часа;23.09.2020 - Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 23.09.2020 година 

Краен срок : 06.11.2020 година, 17:00 часа;10.08.2020 г. -Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 10.08.2020 година 

Краен срок : 18.09.2020 година, 17:00 часа;
01.06.2020 г. -ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Период за прием:

Втори прием

Начален срок: 01.06.2020 г.  

Краен срок : 30.08.2020 г. 17:00 ч.18.12.2019 г. - ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 18.12.2019 г.  

Краен срок : 17.03.2020 г. 17:00 ч.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.12.2019 г. - ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.304 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 17.12.2019 г.

Краен срок : 18.02.2020 г. – 17:00 ч.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.07.2019 г.  -  ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 22.07.2019 г.

Краен срок : 24.09.2019 г. 17:00 ч.