Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ
13.08.2020
При засилен интерес преминаха организираните от Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обучения за потенциални бенефициенти от територията на Местната инициативна група. В продължение на два дни на 11 и 12 август, служители на общинските администрации на Долна Митрополия и Долни Дъбник и представители на местни сдружения с нестопанска цел получиха информация за мерките от Стратегията за ВОМР, по които ще бъдат осъществени приеми през 2020 г., както и механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проекти. Акцент беше поставен върху обявената за прием на проектни предложения процедура BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура от Стратегията за ВОМР.