Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, СВЪРЗАНО С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
01.10.2020

Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник.
 
Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:
  • В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 19.10.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Неофит Рилски – 1872 г.“, адрес: пл. "България" 1;
  • В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 20.10.2020 г., час: 10:00 часа, място: офис на МИГ на адрес: ул. „Куба” № 2 А;
  • В с. Рибен, община Долна Митрополия: дата: 21.10.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Харалампи Георгиев - 1915“, адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методий” № 68;
  • В с. Подем, община Долна Митрополия: дата: 22.10.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Пробуда-1907“, адрес: ул. "Вит” № 3;
  • В с. Брегаре, община Долна Митрополия: дата: 23.10.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Христо Ботев 1924“, адрес: ул. "Отец Паисий” № 25;
  • В с. Крушовене, община Долна Митрополия: дата: 26.10.2020 г. г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Саморазвитие 1887“, адрес: ул. "Асен Халачев” № 2
  • В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 27.10.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 64;
  • В с. Садовец, община Долни Дъбник: дата: 28.10.2020 г., час: 10:00 часа, място Народно читалище „Искра 1903“, адрес: пл. „Съединение” № 1;
  • В с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник: дата: 29.10.2020 г., час: 10:00 часа, място: Зала на кметството, адрес: ул. "Георги Димитров" 83;
  • В с. Бъркач, община Долни Дъбник: дата: 30.10.2020 г., час: 10:00 часа, място: Клуб на пенсионера, адрес: ул. "Ленин" 1;
 
Обученията се организират с Цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.
 
 
 
С уважение,
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“