Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
15.01.2021


На 15.01.2021 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска и Татяна Георгиева - член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Единият проект предвижда изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник за волейбол, баскетбол и мини футбол и е на обща стойност 100 039.90 лв. Модерното спортно съоръжение ще бъде с покритие от изкуствена трева, ще бъде оградено и осветено чрез соларни осветителни тела. Предвидена е зона за зрители с модулни трибуни. Площадката ще бъде оборудвана с необходимите спортни съоръжения.

Проектът цели да направи спорта за гражданите на Община Долна Митрополия по-достъпен и да активизира интереса им към различни видове спорт, чрез реновирана спортна база.

Другият проект предвижда изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен и е на обща стойност 130 050.28 лв. Площадките ще бъдат разположени на подходящи за целта терени в четирите населени места и ще бъдат оборудвани с различни уреди и съоръжения за игра и отдих , с пейки и кошчета за отпадъци.

В резултат на проекта ще се осигурят условия за игра на децата от четирите населени места и техните гости и ще се подобри жизнената среда на територията на Местната инициативна група.

Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник благодари на г-жа Поля Цоновска и нейния екип за участието в процедурата и пожелава успешна реализация на одобрените проекти.