Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Местни и инициативни
Ферма за охлюви "ЕСКАРГО МАКСИМА" ООД
04.03.2021
Днес ще ви заведем в най-голямата специализирана ферма за охлюви в Европа, която се намира в землищата на селата Горни Дъбник и Крушовица в община Долни Дъбник, където тече внимателното събуждане на охлювите от зимен сън.
Фермата на „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД започва своята дейност в началото на 2002 година. Почти двадесет години по-късно, с упоритост и ежедневен труд собствениците са успели да изградят модерно стопанство, в което има нова и модерна зала за репродукция, три нови оранжерии – детски градини, помощен склад за стопански инвентар, хладилни камери за съхранение на готовата продукция, битови помещения за персонала и паркове за отглеждане на охлювите с обща площ над 53 декара.
Отглеждат охлювите, като прилагат успешно най-съвременни екологични техники, съобразявайки ги с местните климатични особености и условия. От дълги години си сътрудничат  с френски експерти и от това сътрудничество се ражда прогресивна формула за комбинирана суха храна, включваща царевица, соев шрот, креда и витамини, която допринася за пълноценното хранене на охлювите.
В момента в стопанството тече трескава работа по събуждане и сортиране на охлювите. Подбират се само охлюви с нужната големина и се пренасят в залата за репродукция. Там се поставят на големи дървени рафтове, където са създадени отлични условия за хранене и оплождане, поддържа се постоянна температура и влажност.
Стопаните на фермата ни разказаха, че след около седмица очакват първите снесени от охлювите яйца, които ще се преместят по-късно в инкубатор, за да се излюпят малките охлювчета след около 20 дни. Работата по отделянето на снесените яйца и поставянето им в специални тавички е пипкава, изискваща постоянно внимание и невероятно търпение, затова и не може да се върши от всеки. Но хората, работещи във фермата са с дългогодишен опит и са усвоили всички специфични тънкости.
Излюпените малки охлювчета се пренасят в специална детска градина, от където след около 2-3 месеца се преместват в парковете за отглеждане на големите охлюви.
С нескрита гордост стопаните ни споделиха, че в периода 2015-2019 година успешно са изпълнили проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. С полученото финансиране са модернизирани парковете за отглеждане на охлювите, монтирано е ново хладилно съоръжение, модернизирани са хладилни камери и е закупена земеделска техника, ежедневно необходима за дейността на стопанството.
Тръгваме си от фермата на „ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД, но обещаваме да се върнем отново през пролетта, когато ще можем да ви покажем грижите за вече порасналите охлюви.
„ЕСКАРГО МАКСИМА“ ООД
e-mail: office@taps-kirovski.com
телефони за контакт: +359 64 801051