Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Министърът на земеделието, храните и горите връчи на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник заповедта за увеличение на бюджета за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
03.09.2021


Днес изпълнителният директор на Сдружение "Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник" Елица Дякова на официална церемония получи от министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков заповедта за увеличение на бюджета за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група. Актуалният общ бюджет на Стратегията е 3 732 700.00 лева, насочени изцяло по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.