Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ НА ТЕМА: „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СВОМР ВЪРХУ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА В ОБЩНОСТТА"
13.09.2021Скъпи приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник,
и тази година провеждаме проучване и анализ на територията на МИГ на тема: „Въздействие на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на стратегията в общността".
Анализът е свързан с отчитането на напредъка в прилагането на Стратегията и проучване на въздействието от прилагането ѝ върху социално-икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността. Информацията ще повиши компетентността на структурата на МИГ да отговаря на местните нужди и ще бъде използвана в прилагането на мерките от Стратегията за ВОМР.
В процеса на проучването особено важно е участието на всеки един гражданин от територията на МИГ. Вашето мнение и оценка за въздействието на Стратегията за ВОМР можете да изразите чрез попълване на настоящата анкета, която можете да намерите на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE0e5ipsITwcRu-BXrZwV2vQGq9novnxb57f6i1oL_O7SWGg/viewform
Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е ценно.С уважение,
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“