Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ
15.09.2021


Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани бенефициенти на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник за участие в обучения.
Те ще се проведат по следния график:

- в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, дата: 20.09.2021 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на МИГ, адрес: ул. "Куба" № 2А - за бенефициенти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,

- в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, дата: 21.09.2021 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на МИГ, адрес: ул. "Куба" № 2А - за бенефициенти по мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“.

Обученията се организират с цел повишаване на информираността и подготовката на бенефициентите за механизмите и процедурите за управление, изпълнение и отчитане на проекти по мерките, работа в информационната система ИСУН 2020, допускани грешки и добри практики при изпълнение и отчитане на проекти.
Обученията ще се проведат при стриктно спазване на изискванията на издадената заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-748/02.09.2021 г. във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Очакваме Ви!


Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“