Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Органи на МИГ
Екип
10.05.2016
Екип на СНЦ "МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник"
Име Длъжност Телефон за контакт
Елица Дякова Изпълнителен директор  0877 74 51 54 
Нина Петрова Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР 0877 74 51 51
Гергана Христова Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР  0877 74 51 52