Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Органи на МИГ
Протоколи от управителен съвет
10.05.2016


Протокол и решения от 15.02.2021 г.


Протокол и решения от 10.02.2021 г.

Протокол и решения от 04.02.2021 г.

Протокол и решения от 01.02.2021 г.

Протокол и решения от 25.01.2021 г.

Протокол и решения от 07.01.2021 г.


Протокол и решения от 21.12.2020 г.

Протокол и решения от 14.12.2020 г.

Протокол и решения от 10.12.2020 г.

Протокол и решения от 11.11.2020 г.

Протокол и решения от 09.11.2020 г.

Протокол и решения от 04.11.2020 г.


Протокол и решения от 29.10.2020 г.

Протокол и решения от 20.10.2020 г.

Протокол и решения от 09.10.2020 г.

Протокол и решения от 28.09.2020 г.

Протокол и решения от 21.09.2020 г.

Протокол и решения от 16.09.2020 г.

Протокол и решения от 31.08.2020 г.

Протокол и решения от 17.08.2020 г.

Протокол и решения от 12.08.2020 г.

Протокол и решения от 03.08.2020 г.

Протокол и решения от 27.07.2020 г.

Протокол и решения от 20.07.2020 г.

Протокол и решения от 13.07.2020 г.


Протокол и решения от 03.07.2020 г.

Протокол и решения от 25.06.2020 г.


Протокол и решения от 21.05.2020 г.

Протокол и решения от 18.05.2020 г.

Протокол и решения от 04.05.2020 г.


Протокол и решения от 27.03.2020 г.

Протокол и решения от 23.03.2020 г.

Протокол и решения от 18.03.2020 г.

Протокол и решения от 11.03.2020 г.

Протокол и решения от 19.02.2020 г.

Протокол и решения от 31.01.2020 г.

Протокол и решения от 24.01.2020 г.


Протокол и решения от 20.12.2019 г.

Протокол и решения от 25.11.2019 г.


Протокол и решения от 18.11.2019 г.


Протокол и решения от 08.11.2019 г.


Протокол и решения от 25.09.2019 г.


Протокол и решения от 13.09.2019 г.

Протокол и решения от 10.09.2019 г.

Протокол и решения от 26.08.2019 г.


Протокол и решения от 21.08.2019 г.

Протокол и решения от 13.08.2019 г.

Протокол и решения от 30.07.2019 г.


Протокол и решения от 18.07.2019 г.

Протокол и решения от 20.06.2019 г.


Протокол и решения от 22.05.2019 г.


Протокол и решения от 16.04.2019 г.


Протокол и решения от 13.03.2019 г.

Протокол и решения от 23.01.2019 г.

Протокол и решения от 16.11.2018 г.


Протокол и решения от 25.09.2018 г.


Протокол и решения от 14.08.2018 г.

Протокол и решения от 07.08.2018 г.


Протокол и решения от 26.07.2018 г.


Протокол и решения от 20.06.2018 г.


Протокол и решения от 31.05.2018 г.


Протокол и решения от 18.05.2018 г.


Протокол и решения от 30.04.2018 г.


Протокол и решения от 04.04.2018 г.


Протокол и решения от 23.01.2018 г.


Протокол и решения от 13.10.2017 г.


Протокол и решения от 21.07.2017 г.


Протокол и решения от 17.07.2017 г.


Протокол и решения от 26.05.2017 г.


Протокол и решения от 22.02.2017 г.


Протокол и решения от 03.01.2017 г


Протокол и решения от 26.08.2016 г.


Протокол и решения от 08.07.2016 г.