Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
В края на март 2019 г. се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
28.03.2019


На 26-ти и 27-ми март 2019 г. в Общините Долна Митрополия и Долни 

Дъбник се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, 
свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, 
изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“. 

Бяха разгледани и обсъдени насоките за кандидатстване и документите по мярка 
4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” от 
СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”.