Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
В края на месец март в Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"
29.03.2019

На 28 и 29 март в град Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие". Срещата бе открита с приветствие от г-н Петър Петров - председател на Общински Съвет на Община Долна Митрополия, като представител на символичните домакини от МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник.

В информационното събитие участваха представители на МИГ и Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР. Бяха представени напредъка, трудностите и се  проведе дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР.

На информационната среща бе организирана дегустация на продукти от местни производители, осигурени от Местните инициативни групи от областта.