Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” през месец май 2019 г.
10.05.2019


Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно както следва: 

  • В гр. Долна Митрополия: дата: 28.05.2019 г., час: 10:30 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” №2, вх. А. 
  • В гр. Долни Дъбник: дата: 29.05.2019 г., час: 10:30 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" №59. 

 

Срещите се изпълняват от МИГ с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г.