Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в обучения на територията на МИГ през юли 2019 г.
11.07.2019


П О К А Н А

 

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″,

Екипът на Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересова страни на обучения свързани с „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР за мерките от ПРСР“.

ОБУЧЕНИЯТА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

  • В гр. Долна Митрополия: дата: 23.07.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” №2, вх. А.

  • В гр. Долни Дъбник: дата: 24.07.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: ул."Христо Янчев" №59.

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

С уважение,

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“