Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Покана за участие в обучение на екипа и членове на Общото събрание на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец септември 2019 г.
09.09.2019„Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани членовете на Общото събрание и екипа на МИГ на следното обучение:

 

  • Обучение на екипа и членове на общото събрание на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник на тема „Прилагане на Реда за оценка на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Обучението ще се проведе на 14-ти септември 2019 г. в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, начален час: 10:00 ч., адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.

 

Обучението се изпълнява от МИГ с цел повишаване на знанията и уменията на екипа на МИГ и Колективния върховен орган на МИГ във връзка с прилагането на Реда за оценка на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

 

 

ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

 

 

С уважение,

Екипът на Сдружение

„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“