Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОТМЕНЯ СЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2020 Г.
23.03.2020
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СНЦ „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

 

Уведомяваме Ви, че насроченото за 26.03.2020 г. от 11:00 часа заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ се отменя поради обявеното извънредно положение в страната.

 

 

Управителен съвет на МИГ