Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

Статия в Агровестник: Представяне на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
15.01.2019

МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник Ви желае весели празници!
21.12.2018

МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник проведе годишна конференция за отчет на дейностите през 2018 г.
20.12.2018
На 20-ти декември 2018 г., четвъртък, от 11:00 часа, в заседателната зала на Заседателната зала на Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №39 се проведе годишна конференция за отчет на дейностите през 2018 г. и запознаване с плана за 2019 г., съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г. Конференцията премина при голям интерес от страна на жителите на двете общини, като участниците надвишаваха шейсет човека.Изпълнителният директор на сдружението г-н Петър Петров направена презентация, на която последователно бяха представени дейностите по Мярка 19 „Водено...

Покана за участие в Годишна конференция на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2018 г.
10.12.2018

Покана за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2018 г.
03.12.2018

В края на ноември се проведоха деветата и десетата информационна среща за 2018 г.
01.12.2018
На 29-ти и 30-ти ноември в Долни Дъбник и Долна Митрополия се проведоха последните две от общо планираните за годината десет информационни срещи. На тях освен историята на програма „Лидер”, етапите от прилагането й в България, цели, мерки и резултати от ПРСР 2007-2013 г., същността, основните цели и принципи на подхода” Водено от Общностите Местно Развитие 2014-2020 г.”, структура, органи на управление и екипа на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, подробно бе представена Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на МИГ-а, включително данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ, процеса...