Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 25.09.2019 г.
13.09.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 25.09.2019  год. от 10:00 часа в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Разглеждане на постъпила молба от г-н Венцислав Василев Върбанов представляващ по закон и пълномощие „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 10.09.2019 г.
10.09.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 18.09.2019 г.
10.09.2019

Покана за участие в обучение на екипа и членове на Общото събрание на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец септември 2019 г.
09.09.2019
„Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани членовете на Общото събрание и екипа на МИГ на следното обучение:   Обучение на екипа и членове на общото събрание на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник на тема „Прилагане на Реда за оценка на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Обучението ще се проведе на 14-ти септември 2019 г. в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, начален час: 10:00 ч., адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.   Обучението се изпълнява от МИГ с цел повишаване...

Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
26.08.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
21.08.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 28.08.2019  год. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия, при следния ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на постъпила молба от г-н Венцислав Василев Върбанов представляващ по закон и пълномощие „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД – член на Управителния...