Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Анализи и проучвания
Анализи и проучванияПроучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2020 г.)


Анализ на потенциала на територията относно въвеждане на иновационни продукти и услуги чрез финансиране по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник


Проучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2019 г.)


Проучване и анализ на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: Въздействие на СВОМР върху социално- икономическото развитие на територията и удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността (2018 г.)


Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агроекологични дейности от земеделските производители на територията на “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” и добри европейски практики