Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.310 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”
07.05.2020


На 24.04.2020 г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” за оценка на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 17.03.2020 г.

Оценителният доклад на Комисията по процедурата е одобрен на заседание на УО на СНЦ МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник на 04.05.2020 г.

Резултатите от оценката на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.310 можете да намерите ТУК.