Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Обучения, семинари и срещи


12/2018 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник проведе годишна конференция за отчет на дейностите през 2018 г.

12/2018 В началото на декември МИГ проведе две еднодневни обучения на
потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР по
мярка 4.2.11/2018 В края на ноември се проведоха деветата и десетата информационна среща за 2018 г.

11/2018 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР


10/2018 Проведе се вторият кръг от информационни срещи на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник 09/2018 Проведе се първият кръг от информационни срещи на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник