Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Обучения, семинари и срещи

Дата на публикуване: 27.03.2018 11:58

08/2020 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник проведе обучения за потенциални бенефициенти от своята територията 

06 - 07/2020 Екипът на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе информационни срещи в периода 25 юни – 1 юли 2020 г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/2019  Годишна конференция

12/2019  Обучение на местни лидери на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник

12/2019  Информационни срещи

06/2019 "Дни на отворените врати на МИГ"


05/2019 Обучение на местни лидери на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

05/2019 Информационни срещи за представяне на насоките за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"03/2019 В края на март 2019 г. се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник

03/2019 През месец март 2019 г. продължи информационната кампания за популяризиране на СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12/2018 МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник проведе годишна конференция за отчет на дейностите през 2018 г.

12/2018 В началото на декември МИГ проведе две еднодневни обучения на
потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР по
мярка 4.2.11/2018 В края на ноември се проведоха деветата и десетата информационна среща за 2018 г.

11/2018 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР


10/2018 Проведе се вторият кръг от информационни срещи на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник 09/2018 Проведе се първият кръг от информационни срещи на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник